لینک های مرتبط

فهرست :


الزام دستگاههای دولتی به عدم دریافت کپی کارت ملی

رئیس سازمان ثبت احوال کشور:
🔹براساس بخشنامه دولت به سازمان ثبت احوال، این سازمان مکلف شد حذف کپی مدارک به صورت پایلوت در استان‌های سمنان،خوزستان و قم و بعد از آن به زودی در کشور انجام ‌شود.


بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام کلیه بانکها جهت اخذ استعلام وضعیت نظام وظیفه

پیرو بخشنامه 952461000  مورخ 1395/8/5 بانک مرکزی مبنی بر اخذ استعلام وضعیت نظام وظیفه از افراد ذکور متقاضی در یافت تسهیلات ، کلیه شعب بانکهای کشور ملزم میباشند استعلام  مذکور را از طریق سیتاد و   بر بستر  شبکه دولت دریافت نمایند.

بدین منظور شرکت سیتاد با هماهنگی صورت گرفته با شرکت توسعه پژوهش نسبت به ارایه سرویس به کلیه شعب سراسر کشور اقدام نموده است.


اتصال پایگاه اطلاعاتی اصناف کشور به سیتاد

اتصال پایگاه اطلاعات اصناف کشور به سوییچ سیتاد 

با عنایت به توافقات صورت گرفته بین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه هیئت عالی اصناف کشور و به منظور ارایه اطلاعات و  استعلام  از پایگاه اطلاعاتی آن دبیر خانه ، پایگاه اطلاعاتی مذکور به سوییچ سیتاد متصل گردیده و امکان ارایه سرویس به دستگاههای متقاضی فراهم می باشد .