لینک های مرتبط

چرا سیتاد

- سیتاد شرکتی توانمند در حوزه طراحی ،تولید و  عملیاتی سازی پروژه های کلان ملی میباشد .

- مدیران  شرکت با بهره گیری از تجربه چند ده ساله و بهره گیری از نیروی فنی متخصص توانایی اجرای پروژههای کلان را دارا می باشد .

- حوزه فعالیت شرکت در ارایه زیرساختهای الکترونیکی به منظور انجام تبادلات الکترونیکی متمرکز می باشد.

- شرکت در انجام پروژهای اجرایی از حسن شهرت برخوردار است.

ماموریت سیتاد

ماموریت ما ارائه خدمات متمایز به مشتریان خود می‌باشد که این امر با ارایه خدمات مورد نیاز و پاسخگویی به موقع  با بهره گیری از توان فنی موجود محقق می گردد.

هدف ما تامین مستمر انتظارات مشتریان، کارکنان و ذینفعان از طریق ارائه راهکارهای مناسب، به موقع، و اثربخش می‌باشد .

 

چشم انداز سیتاد

 چشم انداز ما تبدیل شدن به شرکتی  پیشرو در ارائه خدمات فنی مهندسی  مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و تبادلات الکترونیکی در کشور  و ارتقاء توان خود جهت رقابت در عرصه بین الملل است.