لینک های مرتبط

صفحه مشتریان سیتاد

در حال حاضر سوییچ سیتاد بر بستر شبکه دولت عملیاتی بوده و بیش از 70 دستگاه دولتی و غیر دولتی متصل به آن از سرویسهای متنوع سیتاد استفاده میکنند .

همچنین  بالغ بر 600 نام کاربری  جهت دسترسی به کارتابل خدمات سیتاد در قالب طرح حذف کپی مدارک  هویتی،با مشارکت وزارت کشور ،در  5 استان کشور به  سیتاد متصل بوده و از سرویسهای آن استفاده می کنند.

پیرو بخشنامه 952461000  مورخ 1395/8/5 بانک مرکزی مبنی بر اخذ استعلام وضعیت نظام وظیفه از افراد ذکور متقاضی در یافت تسهیلات ،در حال حاضر کلیه شعب بانکهای کشور از طریق شبکه دولت و با اتصال به سوییچسیتاد از این سرویس بهره مند می باشند .

.