لینک های مرتبط

سیستم های رای گیری الکترونیکی

به طور کلی، رأیگیری الکترونیکی را میتوان به دو نوع اصلی تقسیمبندی کرد:
1-رأی‌گیری الکترونیکی که به صورت فیزیکی توسط نمایندگان دولتی یا مقامات مستقل انتخاباتی نظارت می‌شوند. (به عنوان مثال دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی در ایستگاه‌های رأی‌گیری)؛
2-رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور که در آن رأی‌گیری تنها با حضور رأی‌دهنده انجام می‌پذیرد، و به صورت فیزیکی توسط نمایندگان دستگاه‌های دولتی نظارت نمی‌شود (به عنوان مثال رأی‌دهی شخص از طریق کامپیوتر شخصی، تلفن همراه یا ارتباط تصویری از طریق اینترنت).

نمونه‌های رأی‌گیری الکترونیکی در جهان

استرالیا
در سال ۲۰۰۷، سربازان استرالیایی و پرسنل غیرنظامی مستقر در عراق، افغانستان، تیمور شرقی و جزایر سلیمان به لطف بهره‌گیری از اینترنت، فرصت رأی دادن برای حوزه انتخابی خود را طی یک برنامه آزمایشی به دست آوردند.

بلژیک
در سال ۱۹۹۱، دولت بلژیک دو منطقه را برای اخذ آراء توسط ماشین رأی‌گیری مشخص نمود. در انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۴، ۴۴ درصد از رأی‌دهندگان از ماشین‌های رأی‌گیری بهره بردند

برزیل
برزیل رأی‌گیری الکترونیکی آزمایشی خود را در سال ۱۹۹۱ در ایالت سانتا کاترینا آغاز کرده است. از سال ۲۰۰۰ همه همه پرسی‌ها در این کشور به صورت الکترونیکی برگزار شده‌اند. در انتخابات سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ نتایج همه حوزه‌های انتخابیه در عرض چند دقیقه پس از اتمام زمان رأی‌گیری، جمع‌آوری و شمارش شدند. در هر دو انتخابات از چهارصدهزار دستگاه اخذ رأی استفاده شد.

استونی
در استونی، در اکتبر ۲۰۰۵، مردم در یک رأی‌گیری الکترونیکی برای انتخابات شهرداری‌ها شرکت کردند. این کشور به عنوان اولین کشور که در آن اخذ رأی از طریق اینترنت انجام پذیرفت، شناخته می‌شود. از آنجایی که اولین تجربه با موفقیت انجام شد، در انتخابات پارلمان در سال ۲۰۰۷ نیز، مجدداً از اینترنت استفاده شد.

به طور کلی یک سامانه رأی‌گیری بایستی دارای مجموعه‌ای از فرایندها و مستندات مربوطه باشد که در راستای اهداف زیر به کار گرفته ‌شوند:

. تعیین اجزاء سامانه و ورژن هر کدام از این اجزاء
. تست سامانه در حین بگارگیری و پشتیبانی
. نگهداری سوابق خطاها و نقایص سامانه
. تعیین و تعریف تغییرات خاص پس از صدور گواهینامه اولیه
. گذاشتن مواد و وسایل لازم در دسترس رأی‌دهندگان (موادی از قبیل: نکات و اخطاریه‌ها، . دستورالعمل‌ها، فرم‌ها، یا تعرفه‌های رأی‌گیری کاغذی) دستگاه‌های رأی‌گیری از لحاظ قابلیت استفاده، امنیت، کارایی و دقت در سطوح مختلفی قرار دارند.
. برخی از دستگاه‌ها تقریباً قابل استفاده برای همه رأی‌دهندگان است و برخی دیگر فقط برای دسته خاصی از رأی‌دهندگان طراحی شده‌اند.