لینک های مرتبط

سرویس مکاتبات اداری

این سرویس در حال حاضر بر اساس مکانیزم پست الکترونیکی در حال انجام است که غیر برخط بودن آن عاملی برای امتیاز کم آن و جایگزینی آن می باشد. ارزش این سرویس، تسهیل در ارتباطات بین دستگاه ها است و هدف آن است که دستگاه ها صرفاً استفاده کننده باشند و به هیچ عنوان درگیر مباحث فنی آن نباشند.

به منظور تبادل نامه ها در سامانه سیتاد از پروتکل ECE برای تبادل پیام بین نرم افزارهای اتوماسیون اداری داخل کشور می توان استفاده نمود.که در این رابطه سازمان نظام صنفی در تلاش برای فراگیری نسخه 2 این پروتکل بین محصولات شرکت های ایرانی است.


  • سرویس داشبورد دولت (سامانه ارسال گزارش های دستگاه به نهاد ریاست جمهوری)
   این سرویس به منظور جمع آوری داده های موجود در کل کشور است. هدف جمع آوری داده های کل کشور در یک بانک اطلاعاتی متمرکز با استفاده از سامانه سیتاد است.

  • سرویس سناما (سامانه نظارت الکترونیکی معاونت اقتصادی)
   این سرویس توسط وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه داری و نظارت جهت دریافت فایل عملکرد ماهیانه ذیحسابی ها بکارگرفته می شود. هدف استقرار این سرویس بر روی سامانه سیتاد و سرعت در ارسال و دریافت اطلاعات مالی در ستاد اصلی می باشد.

  • سرویس استعلام داده عمومی

 • سرویس حذف کپی مدارک تحصیلی
  سیتاد سامانه تعاملی است که سیستم را به سیستم متصل می کند و نه شخص را به سیستم. در این سامانه تعاملی، یک سیستم از یک طرف در مقام سرویس گیرنده با سیستم در طرف دیگر در مقام سرویس دهنده ارتباط برقرار می کند. به لحاظ مدیریتی هرکدام از این سیستم ها تحت مدیریت یک واحد سازمانی قرار دارند که «پارتی» نامیده می شود. شیوه تعریف یک پارتی به عنوان سرویس گیرنده و سرویس دهنده جزء فرایندهایی هست که در حال حاضر تعریف مدونی برای آن وجود ندارد و باید در مدل کسب وکار به آن پرداخته شود.