لینک های مرتبط

خدمات سیتاد در یک نگاه

سامانه تعاملات الکترونیکی سیتاد وظیفه ارایه خدمات الکترونیکی به دستگاههای متصل را بر عهده دارد .

آنچه مد نظر می باشد، ایجاد یک اپراتوری به منظور ارایه خدمات تبادل پیام بر روی بستر شبکه از طریق راه اندازی سوییچ سیتاد می باشد . این تبادل بین دستگاه ها به صورت افقی و عمودی صورت می پذیرد.


مهمترین خدمات قابل ارائه سیتاد بر بستر شبکه توسط سامانه سیتاد  به شرح ذیل می باشد:

    • سرویس مکاتبات اداری
      این سرویس  از سالها پیش به عنوان اولین سرویس ارایه شده بر روی بستر شبکه دولت و با مکانیزم پست الکترونیکی و بصورت میل سرور در حال حاضر عملیاتی می باشد .در حال حاضر و با توجه به پروتکلهای تعریف شده به منظور بهینه سازی و افزایش قابلیتهای مورد نیاز جهت ارسال و دریافت مکاتبات و پیگیری ارجاعات بر مبنای آخرین تغییرات سندECE مصوب سازمان نظام صنفی رایانه کشور سامانه سیتاد بطور کامل از این پروتکل برای تبادل پیام بین نرم افزارهای اتوماسیون اداری داخل کشور پشتیبانی می کند .
    • سرویس استعلام داده عمومی

  • سرویس حذف کپی مدارک تحصیلی