لینک های مرتبط

تاریخچه شرکت سیتاد

شرکت سیتاد در سال 1393 با هدف ارایه خدمات فني و مهندسي در حوزه فناوري اطلاعات و تبادلات الکترونیکی بین سازمانها و مراکز بزرگ دولتی و غیر دولتی تأسيس گرديد. مدیران شرکت با برخورداري از تجربه چند ده ساله و دارا بودن دانش و تخصص کارکنان که آن را بزرگترين سرمايه خود مي داند، به عنوان شرکتی توانمند در اجراي پروژه هاي کلان کشور در حوزه های مختلف فنی ومهندسی مطرح می باشد.

هدف اصلی شرکت کسب رضایت مشتریان از طریق انجام به موقع خدمات، به همراه کیفیت ارایه خدمات و پاسخگویی به موقع به نیازهای مشتریان می باشد. 

شرکت در ارایه خدمات به مشتریان خود با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی همکاری نزدیک داشته و از توان تخصصی و دانش فنی و تجربیات آنها برای پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان خود استفاده می نماید.


ویژگیهای مهم شرکت سیتاد:

  • مشتریان سیتاد عموماً دستگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی می‌باشند
  • سیتاد در ارایه خدمات به مشتریان خود با شرکتهای معتبر خارجی همکاری داشته و به منظور پاسخ به نیاز مشتریان خود تمام توان فنی و علمی خود را بکار می گیرد.
  • ارتباط و تعامل شرکت با ساختار و بدنه دولتهلدینگ جهت انجام پروژه های کلان ملی 
  • توان مالی مناسب 
  • بهره مندی از دانش فنی و نیروی انسانی متخصص
  • حسن سابقه در اجرای پروژه های ملی